Tłok kalibrujący MFL

Naszym najnowszym produktem stworzonym od podstaw zgodnie z wymaganiami klientów oraz przy ich współpracy jest w pełni inteligentny tłok kalibrujący MFL.

Może on występować w różnych konfiguracjach oraz odpowiadać na zróżnicowane zapotrzebowanie określania parametrów od mapowania przestrzennego poprzez sprawdzenie kondycji oraz ubytków w ściankach do dokładnej analizy geometrii rurociągu.

Produkt ten, podobnie jak pozostałe, jest konfigurowalny lub wręcz przebudowywane pod konkretne wymagania związane z poszczególnymi pracami, dlatego możemy realizować niejednokrotnie bardzo złożone zadania.