Rękawy utwardzalne UV

Rękaw utwardzalny UV: do grupy tej należą renowacje starych rurociągów przy wykorzystaniu technologii utwardzania wyrobu pod wpływem promieni UV.

Przed przystąpieniem do renowacji, stary rurociąg jest czyszczony. Kolejnym etapem jest ocena stanu technicznego starego rurociągu, w tym celu wykonywana jest inspekcja tv. Następnie, wykonane zostaje odpowiednie zabezpieczenie powierzchni starego rurociągu oraz zainstalowanie wciągarki wraz z dołączonym nowym przewodem rurowym. Nowa wykładzina zostaje wciągnięta w stary rurociąg. Prędkość i siła uciągu są monitorowane podczas całego procesu. Kolejnym etapem jest zainstalowanie zespołu wózków z lampami UV oraz podłączenie przewodu ciśnieniowego, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, w celu skalibrowania położenia nowego przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji. Zamontowane lampy UV są przystosowane do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości a sam proces utwardzania wykładziny rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV, w trakcie przejazdu wózków z lampami. Podczas procesu instalacji, istotne jest ciągłe monitorowanie ciśnienia wewnętrznego w nowej wykładzinie rurowej w trakcie wszystkich etapów instalowania i utwardzania. Po instalacji, wskazane jest wykonanie kontrolnej inspekcji tv.