Swagelining

Swagelining – po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, wykonywane jest jego mechaniczne czyszczenie z osadów oraz inspekcja zdalnie sterowaną kamerą.

Takie przygotowanie i wykonanie monitoringu rurociągu pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu renowacji. Po zgrzaniu na powierzchni terenu nowej rury PE o odpowiedniej długości i umieszczeniu jej na rolkach instalacyjnych, można przystąpić do procesu montażu czyli instalacji w starym rurociągu. Bezpośrednio przed wciągnięciem w istniejący rurociąg, nowa rura zostaje poddana procesowi odkształcenia poprzez przeciągnięcie przez specjalną zwężkę. Zmniejsza to jej średnicę, co ułatwia montaż nowej wykładziny we wnętrzu starego rurociągu. Po zakończeniu tego etapu, rura czasowo odkształcona na skutek przeciągnięcia przez specjalną zwężkę, samoistnie powraca do swoich pierwotnych wymiarów. Dzięki temu następuje ścisłe dopasowanie nowej rury PE do ścianek rurociągu poddawanego renowacji. Cały proces odbywa się pod stałą kontrolą siły wciągającej, co chroni materiał PE przed jakimkolwiek przeciążeniem i deformacją kształtu. Po instalacji, przeprowadzana jest inspekcja TV, która potwierdza jakość wykonanej renowacji.

Zalety technologii:

  • szeroki zakres średnic rurociągów poddawanych renowacji od średnicy 100mm do 1200mm,
  • minimalna redukcja średnicy starego rurociągu jedynie o grubość nowej, zainstalowanej rury,
  • ograniczona do minimum ingerencja w środowisko naturalne,
  • szybki czas wykonywania prac,
  • zminimalizowanie możliwości uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.

Ograniczenia:

  • Możliwość bezwykopowej renowacji jedynie prostoliniowych odcinków.