Relining

Relining – po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, do jego wnętrza wciągnięta zostaje lina, a na końcu rury zostaje zamontowana rolka kierująca.

Następnie, do tak przygotowanego odcinka wciąga się wcześniej przygotowaną rurę o odpowiedniej długości (odwijaną z kręgu, zgrzaną bądź moduły). Cały proces przebiega pod kontrolą sił wciągających. Aby zmniejszyć siły tarcia, można stosować różne środki poślizgowe. Sama prędkość wciągania jest regulowana na wyciągarce. Po wykonaniu instalacji, następuje sprawdzenie prawidłowość ułożenia rury we wnętrzu starego rurociągu. Kolejny etap to kotwienie i wykonanie uszczelnień w miejscach połączeń nowej rury ze studnią lub miejscem wejścia w wykopie montażowym. Istniejącą, wolną przestrzeń pomiędzy starą i nową rurą można wypełnić masą iniekcyjną, dzięki czemu nowa rura zostanie dodatkowo ustabilizowana. Po zakończeniu procesu możliwe jest kontrolne wykonanie inspekcji tv.

Zalety technologii:

  • Bezwykopowa renowacja rurociągów podziemnych o średnicach praktycznie bez ograniczeń i długościach odcinków do 500mb,
  • rury do renowacji tą metodą mogą być wykonane z różnych materiałów, jak: PE, żeliwo, stal, moduły GRP,
  • Redukcja przekroju czynnego odnawianego rurociągu,
  • Szybkie tempo wykonywanych prac,
  • Zminimalizowana możliwość uszkodzenia instalacji sąsiednich,
  • Technologia przyjazna środowisku – niewielki zakres robót ziemnych.