Compact Pipe – Egeliner

Compact Pipe – Egeliner – technologia renowacji rurociągów rurami fabrycznie odkształconymi do wnętrza na kształt litery „c” bądź „e”, wykonanymi z PE80 lub PE100.

Po wyłączeniu danego odcinka rurociągu z eksploatacji i mechanicznym wyczyszczeniu, wykonana zostaje inspekcja tv w celu określenia jego stanu technicznego. Następnie, do wnętrza rurociągu zostaje wprowadzona lina, do której zostaje zamontowana głowica prowadząca, do której z kolei jest przymocowana nowa rura renowacyjna odwijana bezpośrednio z bębna transportowego. Wciągnięcie całego, zaplanowanego odcinka nowej rury do wnętrza starego rurociągu umożliwia przystąpienie do kolejnego etapu renowacji tj. dogrzanie do jej końców płyty przejściowej co umożliwia podłączenie głowicy procesowej oraz przewodów doprowadzających parę wodną i sprężone powietrza. Następnie, do wnętrza nowego rurociągu jest wprowadzana para wodna i sprężone powietrze pod odpowiednim ciśnieniem. Technologia ta oraz następujący po niej etap chłodzenia, jak również „pamięć kształtu” rury o przekroju fabrycznie pierwotnie zredukowanym, powoduje dociśnięcie nowej rury do ścianek starego rurociągu. Nowa rura jest oczywiście uzbrojona w czujniki temperatury i ciśnienia, dzięki czemu proces montażu i rewersji przebiega pod stałą kontrolą. Po zakończeniu procesu instalacji, bose końce nowej wykładziny zostają odpowiednio skalibrowane, zaopatrzone w tuleje wzmacniające i połączone z odpowiednią kształtką przejściową. Wykonanie inspekcji tv po zakończonym procesie instalacyjnym potwierdzi prawidłowość wykonania.

Zalety technologii:

  • nowa rura jest wykładziną niezależną, przejmującą w całości funkcje starego rurociągu,
  • szeroki zakres średnic rurociągów poddawanych renowacji od średnicy 100mm do 500mm,
  • możliwe pokonywanie łuków gładkich i segmentowych,
  • minimalna redukcja średnicy starego rurociągu jedynie o grubość nowej, zainstalowanej rury,
  • ograniczona do minimum ingerencja w środowisko naturalne, minimalne rozmiary wykopów punktowych a jeśli to możliwe instalacja nowej rury odbywa się przez studnie kanalizacyjne.

Ograniczenia: wynikają z długości rury nawiniętej na bęben.